Lịch học môn Công nghệ rượu, bia, nước giải khát

Lớp 19SH01 học môn Công nghệ rượu, bia, nước giải khát (BIO0192) theo lịch như sau:

  • Giảng viên phụ trách: Th.S Nguyễn Anh Trinh
  • Chiều thứ 4 (ngày 12/8/2020).
  • Sáng, Chiều thứ 4 (ngày 19/8/2020).
  • Sáng, Chiều thứ 6 (ngày 21/8/2020).
  • Sáng thứ 3 (ngày 25/8/2020).
  • Địa điểm: Phòng C01.
  • Lưu ý: Sinh viên đi học đúng giờ./.