Công bố điểm trung bình HK chuyên ngành của SV K18

SV lớp 18SH01 lưu ý:

– Dưới đây chỉ là kết quả tính điểm trung bình học kỳ chuyên ngành (HK 6 và 7), chưa tính đến điều kiện SV còn nợ môn hay không.

– SV tự kiểm tra, nếu:

  • Đủ điều kiện làm Tiểu luận tốt nghiệp thì tiến hành đóng học phí HK 2, hạn chót là ngày 25/02/2019.
  • Đủ điều kiện làm Luận văn tốt nghiệp nhưng có nguyện vọng chuyển sang làm Tiểu luận tốt nghiệp thì tiến hành đóng học phí HK 2, hạn chót là ngày 25/02/2019.
  • SV đủ điều kiện làm Luận văn tốt nghiệpchỉ đăng ký 2 môn CNCB đường, bánh, kẹo + CNCB lương thực, rau, củ quả thì không đóng học phí HK 2 (2 môn này sẽ tự động được hủy sau ngày 25/02/2019, SV không cần phải cắt môn này).
  • SV đủ điều kiện làm Luận văn tốt nghiệpđăng ký 2 môn CNCB đường, bánh, kẹo + CNCB lương thực, rau, củ quả + các học phần kỹ năng (tư duy phản biện/võ tự vệ/giao tiếp/…) thì liên hệ C. Giao trong ngày 20 và 21/2/2019 để được cắt bỏ 2 môn CNCB trước khi đóng học phí các môn kỹ năng.
  • Mọi thắc mắc, SV liên hệ văn phòng khoa 1 hoặc điện thoại cô Giao (0984.530342) để được hỗ trợ.