Danh sách các môn học dưới 30 SV đăng ký sẽ bị hủy

SV lưu ý:

  1. Những SV K18 dự kiến đủ điều kiện thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp thì đăng ký 2 môn tự chọn (trong nhóm tự chọn 1) chung với K19 để tích lũy đủ số tín chỉ.
  2. Những SV K19 và K20 đăng ký nhóm môn học tự chọn nằm trong danh sách bị hủy dưới đây thì đăng ký lại nhóm môn tự chọn còn lại trong thời gian đăng ký bổ sung.
  3. Đề nghị SV khóa 21 đăng ký các môn học bắt buộc theo quy định để tránh làm chậm tiến độ học tập của bản thân.
  4. Đề nghị những SV nào của K18, 19, 20 chưa học Thực tập hóa B1, Thực tập hóa B2, Toán cao cấp B1 thì đăng ký trong thời gian bổ sung. Khoa chỉ mở lớp các môn này trong HK 2, 2018-2019. Nếu SV không đăng ký phải chờ đến đợt mở môn của năm học sau.

 

STT

Mã MH

Tên môn học

Nhóm

Số lượng
SV đăng ký

Kết quả

Ghi chú

1.       

BIO0082

CNSH tế bào vi sinh vật

1

5

hủy

 

2.       

BIO0202

Công nghệ sản xuất các sản phẩm lên men

1

2

hủy

 

3.       

BIO0502

Miễn dịch học

1

1

hủy

 

4.       

BIO1292

Vi sinh công nghiệp

1

0

hủy

 

5.       

BIO1332

Công nghệ sản xuất thức uống

1

3

hủy

 

6.       

BIO0163

Công nghệ chế biến thực phẩm

1

9

giữ

Môn bắt buộc của K19

7.       

BIO0821

Thực hành công nghệ thực phẩm (xưởng sx)

1

2

giữ

8.       

BIO0682

Sinh lý thực vật

1

4

giữ

Môn bắt buộc của K21

9.       

BIO0731

Thực hành CNSH tế bào thực vật

1

9

giữ

10.  

BIO0921

Thực hành sinh hóa

1

7

giữ

11.  

BIO0951

Thực hành vi sinh

1

5

giữ

12.  

BIO1171

Thực hành sinh lý thực vật

1

3

giữ

13.  

BSC0111

Thực tập hóa  học ĐC B1

1

24

giữ

14.  

BSC0121

Thực tập hóa  học ĐC B2

1

5

giữ

15.  

MAT0053

Toán cao cấp B1

1

20

giữ

Môn học bắt buộc trong CTĐT CNSH