Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí HK 2, 2018-2019 của K18

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng và Phòng Đào tạo, Khoa CNSH thông báo:

SV khóa 18 của Khoa CNSH được phép gia hạn thời gian đóng học phí HK 2, năm học 2018-2019, đến hết ngày 25/02/2019.

Lưu ý: SV các khóa khác của Khoa (19, 20, 21, các khóa trước) vẫn đóng học phí theo quy định (thời hạn: đến hết ngày 18/01/2019).