Thông báo về việc SV chưa nhận thẻ sinh viên (thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin)

Đề nghị SV chưa nhận thẻ phải thường xuyên cập nhật thông tin email sinh viên để biết thời gian nhận thẻ tiếp theo (nhà trường sẽ phối hợp với ngân hàng để lên lịch đợt nhận thẻ cũng như thu hồ sơ cấp mới trong tháng 12)