V/v nộp bổ sung bằng tốt nghiệp THPT, học bạ, giấy khai sinh đối với SV K21

SV lưu ý: nộp hồ sơ trên cho C. Giao (văn phòng 1), trong giờ hành chính, đến hết ngày 01/06/2019, danh sách SV đã được gửi email thông báo đến từng SV.