Thông báo kiểm tra tài khoảng đăng ký môn học

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ về việc kiểm tra tài khoản đăng ký môn học, cụ thể như sau:

1. Sinh viên truy cập Cổng thông tin sinh viên (sv.bdu.edu.vn) để đăng nhập tài khoản đăng ký môn học đã được cấp.
2. Sinh viên không nhớ mật khẩu tài khoản đăng ký môn học cần dùng email sinh viên do nhà trường cấp để phục hồi lại mật khẩu.
3. Sinh viên không nhớ mật khẩu hoặc không biết sử dụng email sinh viên do nhà trường cấp hoặc chưa có email sinh viên do nhà trường cấp cần liên hệ phòng Thông tin Truyền thông gặp Thầy Trần Hữu Duật để được hướng dẫn.
4. Sinh viên liên hệ Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm, Trợ lý giáo vụ để được cung cấp danh sách môn học tổ chức trong học kỳ 2 năm học 2018-2019.
5. Sinh viên xem thông tin thời gian đăng ký môn học và nộp học phí tại Cổng thông tin sinh viên (sv.bdu.edu.vn).
6. Trường hợp sinh viên không thể đăng nhập tài khoản đăng ký môn học mặc dù đã sử dụng email sinh viên do nhà trường cấp để phục hồi mật khẩu, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo từ ngày 12/11/2018 đến ngày 15/11/2018 để được hỗ trợ.
Lưu ý: Công tác kiểm tra tài khoản đăng ký môn học sinh viên cần phải hoàn thành trước 15/11/2018. Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Trợ lý giáo vụ để được hỗ trợ kịp thời

TT

Họ và tên

Khoa phụ trách

1

Đinh Võ Thùy Trang

Điện thoại: 0274 3872073

Email: dvttrang.bolt@bdu.edu.vn

– Kinh tế.

– Tin học.

– Đại cương.

– Xây dựng.

– Kiến trúc.

– Điện – Điện tử.

– Giáo dục thể chất.

– Ngoại ngữ.

– Xã hội và nhân văn.

2

Khấu Hoàng Kim Giao

Điện thoại:0274 3871384

Email: khkgiao@bdu.edu.vn

Công nghệ sinh học

3

Ngô Anh Tuấn

Điện thoại:0274 3871384

Email: natuan@bdu.edu.vn

Luật học

4

Nguyễn Phi Long

Điện thoại:0274 3878021

Email: Philongnguyen271284@gmail.com

Dược học

5

Phí Văn Cương

Điện thoại: 0274 3833928

Email: pvcuong@bdu.edu.vn

Công nghệ kỹ thuật ô tô