V/v xét điều kiện thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp đợt 2 (SV hệ tín chỉ)

Khoa CNSH thông báo:

Đề nghị những SV hệ tín chỉ (K16, K17) đủ điều kiện thực hiện Tiểu luận tốt nghiệp (không còn nợ môn, điểm trung bình HK chuyên ngành dưới 7.0), tiến hành nộp đơn xin xét điều kiện thực hiện Tiểu luận theo quy định sau:

  • Thời gian nộp đơn: từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 29/10/2018.
  • Địa điểm: văn phòng 1 (C. Giao).
  • SV tải mẫu đơn tại đây.
  • Lưu ý: Những SV chưa đủ điều kiện nhưng đã nộp đơn xin làm tiểu luận trước trong đợt vừa rồi, hiện tại nếu đã đủ điều kiện thì phải nộp đơn xin xét trong đợt này để được xét chính thức.