Khai trương Cửa hàng trưng bày và cung cấp sản phẩm nông nghiệp

          Sáng ngày 27/12/2019, Trường Đại học Bình Dương phối hợp với Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, đại diện các Hợp tác xã nông nghiệp tổ chức Khai trương "Cửa hàng trưng bày và cung cấp sản phẩm nông nghiệp". Cửa hàng được tổ chức nhằm tạo địa điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm chung cho các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, là nơi cung ứng sản phẩm nông nghiệp tạo cơ hội xúc tiến, xây dựng và ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lâu dài để hình thành các chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm nông nghiệp. Đây cũng là nơi giới thiệu, trưng bày những sản phẩm công nghệ được nghiên cứu chuyển giao của Trường Đại học Bình Dương.

Hình: Lễ khai trương Cửa hàng trưng bày và cung ứng sản phẩm nông nghiệp

         Để chuẩn bị cho công tác giới thiệu các sản phẩm tại gian hàng Trường Đại học Bình Dương trong Cửa hàng trưng bày, Khoa Công nghệ Sinh học và Viện Công nghệ thực phẩm & bảo quản sau thu hoạch đã phối hợp, cung cấp sản phẩm. Đây là các sản phẩm đã được nghiên cứu thành công, đưa vào sản xuất tại Khoa và Viện, sẳn sàng nhận hợp tác chuyển giao công nghệ của các đơn vị có nhu cầu. Các sản phẩm tiêu biểu như:

  • Nấm và các sản phẩm từ nấm Linh chi;
  • Nấm và sản phẩm từ nấm Đông trùng hạ thảo;
  • Chế phẩm nano chitosan;
  • Trà hoa hòe;
  • Mật nhàu;
  • Lan Delrobium nuôi cấy mô;
  • Cúc đồng tiền kiểng.

​Một số hình ảnh trong ngày khai trương cửa hàng: